Hopp til hovedinnhold

Designsystemet er en felles verktøykasse med grunnleggende UI-komponenter, retningslinjer og mønstre, som du kan bruke når du utvikler digitale tjenester. Designsystemet bidrar til effektiv produktutvikling og helhetlige brukeropplevelser.

Les mer om designsystemet

Når vi lager de mest grunnleggende komponentene bare én gang, sikrer vi god kvalitet. Komponenten blir godt testet, og vi ivaretar kravene til tilgjengelighet. Komponentene er laget i Figma og i React. Du kan sette dem sammen på mange ulike måter og i forskjellige mønstre.

Designskisse av en mobiltelefon som har komponenter fra designsystemet i seg.
Designskisse av en nettside som viser hvordan designsystemet kan tilpasses ulike identiteter.

Designsystemet støtter ulike identiteter gjennom tema. På denne måten kan alle ta utgangspunkt i samme designsystem, men tilpasse til ulike avsenderidentiteter.

Ved å samarbeide om designsystemet kan vi lage mer helhetlige brukeropplevelser på tvers av offentlig sektor. Samtidig sparer vi oss for å gjøre de samme oppgavene flere ganger. Designsystemet skal være et felles hjem for gjenbrukbare komponenter, god praksis, interaksjonsmønstre, brukerdialog, innsikt og mer. Vil du høre mer eller hjelpe? Ta kontakt med oss!