Hopp til hovedinnhold

Derfor trenger vi et felles designsystem

Høsten 2023 arrangerte vi en åpen presentasjon og mini-workshop om felles designsystem. Over 200 deltok og vi fikk 440 tilbakemeldinger på gevinster og utfordringer.

5. desember 2023Digdir og Brønnøysundregistrene

Skjermdump fra Miro som viser mange musepekere som legger inn røde og grønne notislapper
Mange delte sine tanker i Miro om et felles designsystem. 440 røde og grønne lapper ble lagt igjen.

Ikke alle klarer å bruke offentlige digitale tjenester på egen hånd. Innsikt fra prosjektet “Digital hele livet med bedre brukeropplevelse” har vist at en av grunnene er at brukskvaliteten i de digitale tjenestene ikke er god nok. Prosjektet var et oppdrag fra regjeringen og ble ledet av Digdir.

Høyt engasjement

I presentasjonen snakket vi om hva vi kan gjøre i fellesskap for å få flere til mestre den digitale dialogen med det offentlige. Vi var innom konkrete utfordringer som gjør at mange faller utenfor i dag, og hva et felles designsystem kan løse. Til slutt inviterte vi alle 220 deltakerne inn i et Miro-brett for å få innsikt i hva andre tenker om et felles designsystem i det offentlige.

Engasjementet har bekreftet hvor viktig det er at vi utforsker et felles designsystem. I tillegg til mer gjenkjennelige tjenester på tvers, påpeker flere at et felles designsystem vil gjøre det mulig for de mindre etatene og kommunene å lage gode løsninger uten å bruke alle ressursene sine på arbeid som kunne blitt gjort felles. Et felles designsystem vil gjøre det lettere for alle å etterleve krav til universell utforming, da dette er ivaretatt i komponentene.

Noen er bekymret for at merkevarene forsvinner, mens andre påpeker at de offentlige digitale tjenestene fortsatt kan ha ulike avsenderitdenteter selv om de tar utgangspunkt i samme designsystem.

Her kan du se sammenstillingen av Miro-brettet og alle utfordringene og gevinstene som ble nevnt.

Skjermdump fra Miro som viser at lappene er omskrevet til ren tekst.
Vi har gjennomgått og sammenstilt alle lappene som ble delt i workshopen.

Felles designsystem er ikke en ny ide

Fordelene ved å ha et felles designsystem har vært et tema i mange ulike fora i flere år. For i tillegg til å gjøre tjenestene mer brukervennlige, vil det også bidra til en mer effektiv tjenesteutvikling. I dag utvikler og forvalter vi flere designsystem i offentlig sektor. Ved å samarbeide om et felles designsystem, kan vi både spare penger og få bedre kvalitet.

– Det er store gevinster av å ha et designsystem. Men det blir kostbart hvis vi ser for oss at ti ulike etater skal ha hvert sitt designsystem og egne ansatte som skal ha ganske like oppgaver. Den byrden det er å investere i et designsystem burde vi ta sammen, sier Roy Halvor Frimanslund, brukskvalitetsansvarlig og Design Lead i Brønnøysundregistrene.

Veien videre

I dag samarbeider allerede Digdir og Brønnøysundregistrene om å etablere et felles designsystem. Møtet viste at det er en rekke andre som ønsker å være med på samarbeidet videre. Nøyaktig hvordan det videre samarbeidet skal være, er noe vi må utforske.

Opptaket fra presentasjonen kan du se her:

I rapporten “Digital hele livet med bedre brukeropplevelse” kan du lese mer om hva det er som gjør at innbyggere opplever at digitale tjenester er vanskelige å bruke.

Designsystemet logo

Bidragsytere

Marianne RøsvikRoy Halvor FrimanslundMichael MarszalekAlise KjellingDorte DrangeLasse StraumHanne FinnøyLis LonningHanne Fredheim

Ønsker du å skrive for bloggen?

Ta kontakt med oss på #designsystemet i Slack kanalen vår.